अहिंसात्मक सञ्चार (NVC) को माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति

यहाँका फिल्महरु “द्वन्द्व अथवा झैगडाहरु हाम्रो जीवनको हटाउनै नसकिने प्रक्रिया हो” भन्ने धारणा मा आधारित भएर तयार गरिएको छ । र त्यस्ता द्वन्द्व अथवा झैगडाहरु बुझ्ने र सामना गर्ने विधिहरुको बारेमा ती फिल्महरुमा उल्लेख छ । साथै हामीले विस्तृत अवलोकन गरेर तथ्यहरु तथा द्वन्द्व अथवा झैगडाहरुका पछाडि लुकेका आवश्यकताहरुमा आधारित भएर द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई रचनात्मक पनि बनाउन सकिन्छ । द्वन्द्वहरुलाई रचनात्मक बनाउन र शान्तिपुर्वक जीवनयापनका लागि आजको समयमा अहिंसात्मक सञ्चार (ल्ख्ऋ) विश्वब्यापी प्रचलित विधि भएको छ । हामी प्राय विद्यालयमा हुने विभिन्न प्रकारको हिंसाका घटनाहरु सुनिरहेका हुन्छौ । र विगत केहि बर्षहरुमा सरोकारवालाहरुबाट विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्ने धारणाहरु निरन्तर ब्यक्त भईरहेका छन । तसर्थ विद्यालयहरुमा अहिंसात्मक सञ्चार (NVC) विधिको प्रयोगबाट शान्तिपुर्ण सिकाईको वातावरण बनाउन सकिन्छ । [The movie presents tools to understand and face a conflict and is based on the idea that conflicts are inevitable. At the same time, these conflicts can also be constructive if we are able to handle them by looking into facts, having focused observation and becoming familiar on the needs behind it. NVC (Nonviolent Communication) is now a popular universal tool which we can use to handle conflicts and live compassionate life. We usually hear lots of stories of school based violence. In last couple of years, most of the stakeholders are insisting to create cultute of peace in schools. In schools NVC can create a peaceful learning environment.]

फिल्म १: अहिंसात्मक सञ्चार (NVC) को माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति – हरेक कार्यको पछाडि एउटा आवश्यकता रहेको  हुन्छ  (विद्यालयमा अहिंसात्मक सञ्चार प्रयोगगर्ने बारेमा परिचय) ।

एकजना आधारभुत (प्राथमिक) विद्यालय पढाउने शिक्षिकाले अहिंसात्मक सञ्चार (NVC) र त्यसले उनको कक्षाकोठाको वातावरण परिवर्तन गरेको अनुभवका बारेमा हामीले सुन्ने छौ । र दुईजना साना विद्यार्थीहर विचको झगडा बारेमा पनि यो फिल्ममा थाहा हुनेछ । [Film 1 of 5. Culture of Peace in School with NVC – Behind every action there is a need. Introduction to NVC in schools. We hear a preschool teacher tell about her experience with NVC and how it has changed the social environment in the classroom. We are also introduced to a conflict between two preschool children.]

फिल्म २ : अहिंसात्मक सञ्चार(NVC)को माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति – द्वन्द देखि सम्बन्धसम्म : अहिंसात्मक सञ्चार (NVC) विधिको चार तत्वहरु ।

यस फिल्ममा एक जना शिक्षकले अहिंसात्मक सञ्चार(NVC)को चार तत्वहरु (अवलोकन, अनुभुती, आवश्यकता र अनुरोध) प्रयोग गरेर कसरी फिल्म १ मा रहेको द्वन्दलाई समाधान गर्छिन भनेर देखाईएको छ । फिल्म १ का दृश्यहरुलाई अझै थपेर देखाईएको छ । [Film 2 of 5. Culture of Peace in School with NVC – From conflict to connection: the four elements of the NVC process. Shows how the teacher resolves the conflict from film 1 using the four principles of Nonviolent Communication (observations, feelings, needs, requests). Scenes from film 1 is elaborated.]

फिल्म ३ : अहिंसात्मक सञ्चार(NVC)को माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति – आफ्नो अनुभूतिको जिम्मेवारी आफैले लिने ।

फिल्म १ मा रहेको दृश्यहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । र कसरी अनुभुती र आवश्यकताका कार्डहरु प्रयोग गरि द्वन्दमा रहेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुका अनुभुतीहरु र आवश्यकताहरु बताउन सघाउने भनेर देखाईएको छ । [Film 3 of 5. Culture of Peace in School with NVC – Taking responsibility for my own feelings. The scenes from film 1 continue and shows in detail how the flashcards with feelings & needs help the children to describe their feelings and needs in a conflict.]

फिल्म ४ : अहिंसात्मक सञ्चारको माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति – अरुको लागि समानुभुती, अरुलाई बुझ्दा ।

यस फिल्ममा शिक्षिकाले सहयोग गरेपछि बालबालिकाहरुले कसरी अरुको अनुभुतीहरु र आवश्यकताहरुको अनुमान गर्दछन र कसरी द्वन्दहरुबाट पनि थप सिकाई लिन सकिन्छ भनि देखाइएको छ । [Film 4 of 5. Culture of Peace in School with NVC – Empathy for others, understanding others. See the children trying to guess the feelings and needs of others as the teacher helps them to connect more fully and draw further learning from the conflict.]

फिल्म ५ : अहिंसात्मक सञ्चार(NVC)को माध्यमबाट विद्यालयमा शान्तिको सँस्कृति – रिस देखि समानुभुती सम्म, मोना र मोहम्मद ।

यस फिल्ममा कक्षा ६ का विद्यार्थी मोहम्मद र शिक्षिका मोनाले उनीहरुको अनुभुती र आवश्यकताका बारेमा कुराकानी गर्छन र त्यसरी गरिएको कुराकानीले उनीहरुलाई कसरी रिस र स्व–समानुभुतीको बारेमा जानकारी पाउन मदत भयो भनी फिल्ममा देखाईएको छ । [Film 5 of 5. Culture of Peace in School with NVC – From anger to empathy, Mona and Mohammed. Mohammed from the 6th grade and the teacher Mona tell us how their conversation about feelings and needs helped them understand anger and find self-empathy.]

यसको ओरिजिनल फिल्म र अन्य भाषामा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस । [To watch the original films and this films in other languages, CLICK HERE !!]

यी फिल्महरुसँग सम्बन्धित अध्यासहरु रहेको हातेपुस्तिका यहाँ उपलब्ध छ : शिक्षकहरुका लागि हातेपुस्तिका

Teachers’ Handbook Related to 5 Films Available Here : Teachers’ Handbook in English.

नेपालीमा अनुवाद तथा प्रकाशन
आर्क ईन्साईट एण्ड एनालाईसिस
पो। बक्स नं. ९४३४, काठमाण्डौ

http://www.arcanalysis.com.np | info@arcanalysis.com.np